In september van start: onderzoek naar grondstromen en het DNA van de Rivier

Dit najaar gaat het RAAK-publiek project Rivierwerken van start. Onder leiding van de HAN University for Applied Sciences gaat een consortium van 22 partijen onderzoek doen naar praktische inzichten en instrumenten voor duurzaam grondmanagement bij rivierprojecten. 

Experts van Smart Rivers doen in dit RAAK-project mee om hun expertise over systeemgericht werken in te brengen. Belangrijke vraag is bijvoorbeeld: welke eisen, grenzen en mogelijkheid biedt het rivier- en landschappelijk systeem bij het optimaliseren van grondstromen? Hoeveel ruimte, en wat voor soort ruimte biedt de rivier? Smart Rivers zal ook een bijdrage leveren op het gebied van proces en governance: want wie gaat over de grondstromen binnen én buiten het project, en wat moet je van te voren goed regelen voor het beste resultaat?

Deelnemers aan dit RAAK-project zijn overheden zoals de provincies Limburg en Gelderland, kennisinstellingen en marktpartijen als K3Delta en Aveco de Bondt. Door middel van o.a. materiaalonderzoek, ontwerpend onderzoek en evaluaties worden praktische handvatten ontwikkeld voor grondstoffenwinning volgens het DNA van de rivier, en het bruikbaar maken van sediment en gebiedseigen grond voor toepassing in de dijkenbouw.

Meer weten? Kijk op de site van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek: https://www.nwo.nl/projecten/raakpub09018