De 3 pijlers van Smart Rivers

Ontwerpen volgens het DNA van de rivier

Luister naar de stem van het systeem. Wie zich verdiept in het DNA van de Rivier, beschikt over objectieve en toepasbare criteria voor integrale ruimtelijke kwaliteit.

Het fundament van een succesvol project

Het ontwerp van een rivierproject begint bij de rivier en haar landschap. Onderzoek eerst hoe dit specifieke riviertraject functioneert, zowel in het gebied én als in het complete riviersysteem. Analyseer wat hier moet én mogelijk is. Dertig jaar ervaring en monitoring van tientallen projecten heeft ons geleerd hoe het moet. Integrale kwaliteit begint niet met sectorale doelen en belangen, maar bij het denken over de samenhang tussen bodem, watersysteem en landschap.

Elke riviertak is anders

Het DNA van de Rivier verschilt per riviertak. De Waal vraagt met haar grote, dynamische zandgeulen vraagt om een volledig andere benadering dan de Terrassenmaas van Noord-Limburg of de kronkelwaarden van de Zuidelijke IJssel. Elk traject kent daardoor ook eigen vrijheids­graden voor de schaal waarop gegraven kan worden en de hoeveelheid water die met inrichtingsprojecten afgevoerd kan worden. Werken op basis van het DNA leidt tot een duurzame manier van inrichten, waarbij het beheer goedkoop blijft, de natuur als vanzelf terugkeert waar ze thuishoort en economische ontwikkelingskansen in de omgeving ontstaan.

Werk van onder naar boven

In ieder project spelen belangen op meerdere niveaus en uit verschillende sectoren. Denk aan gebiedsoverstijgende opgaves als ecosystemische verbindingen, logistiek en waterstanden. Of juist aan lokale eisen op het gebied van economie, natuur en wonen. Om daar greep op te krijgen moet je ‘van onder naar boven werken’. Begin bij het systeem en kijk daarna de opgaves en de belangen. Niet alles kan. Maar zo kom je wel tot een plan, waarbij keuzes elkaar duurzaam versterken.

 

inrichting-binnen-het-dna-van-de-rivier

Een kwelgeul volgens het DNA van de Zandmaas (Noord-Limburg)

Het DNA verbindt belangen en partijen

Door samen te werken op basis van een gedeeld begrip van het riviersysteem zijn het proces én de ontwerpkeuzes uit te leggen en uit te voeren. Werken vanuit het DNA geeft ook sturing aan afwegingen en compromissen: wanneer is een concessie aan kwaliteit acceptabel, en wanneer zakt een project daardoor inhoudelijk door haar hoeven? Werken met het DNA voorkomt projecten, die op lange termijn problemen met beheer en samenleving veroorzaken.