Iedereen wil wat van de rivier…

De uitdagingen voor ons riviersysteem stapelen zich op. We willen leefbaarheid, natuur en economische ontwikkeling.
We kunnen niet zonder robuuste ecosystemen, veiligheid, logistiek en waterkwaliteit. Maar als iedereen wat wil van de rivier, hoe houd je dan zicht op Integrale Ruimtelijke Kwaliteit?

Het kennis- en expertiseplatform Smart Rivers biedt een concrete aanpak voor integrale kwaliteit bij grote rivierprojecten. Smart Rivers is een non-sectorale benadering om kwaliteit te definiëren, vast te houden en om de samenwerking in te richten die je daarvoor nodig hebt.

Ontdek wat Smart Rivers voor jou en jouw organisatie kan betekenen.

Actueel

Poster nieuwe Maas

Een nieuwe Smart Rivers poster: De Nieuwe Maas

Het is de eerste Smart Rivers poster van het Getijdengebied.

masterclasses zomer 23

Geef je nu op voor de volgende Young Professionals Masterclasses. In de Gelderse Poort en de Biesbosch staan onze experts op je te wachten

Kwaliteitsestafette en de Capelsche Uiterwaard

Post Covid update van de Smart Rivers Masterclass

Na een Covid-pauze van bijna twee jaar is afgelopen mei is de Smart Rivers Masterclass weer van start….

Smart Rivers in het kort

Initiatiefnemers, partners en opdrachtgevers van Smart Rivers