Privacyverklaring

Bij Smart Rivers gaan we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om, dat vinden we belangrijk. Wat dit precies inhoudt, leest u in deze privacyverklaring. Hebt u nog vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

CONTACTINFORMATIE

Smart Rivers
Pastoor Wichersstraat 4 Q
6525 TN Nijmegen
bestuur@smartrivers.nl
KvK Nummer 72107235

Het bestuur van Smart Rivers, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. U kunt het bestuur bereiken via bovenstaande contactinformatie.

WELKE GEGEVENS REGISTREREN WE?

We verwerken – voor zover bij ons bekend – de volgende persoonsgegevens:

– uw naam en/of bedrijfsnaam
– uw functie
– uw zakelijke en/of privéadres
– uw zakelijke en/of privételefoonnummer(s)
– uw zakelijke en /of privé-e-mailadres(sen)
– de URL van de website van uw bedrijf of organisatie
– het btw-nummer van uw bedrijf
– het bankrekeningnummer van uw bedrijf

We gebruiken geen cookies of andere technieken om gegevens over u te verzamelen.

WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

We hebben deze gegevens nodig om onze om onze doelstellingen te realiseren met activiteiten als het organiseren van bijeenkomsten voor voorlichting en scholing, het realiseren van reviews en het preparen van studies en publicaties.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw gegevens zolang we een zakelijke relatie met u hebben (incidenteel of structureel) en/of zolang het nodig is om onze activiteiten uit te voeren.

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

We delen uw gegevens niet met externe partijen. Uitzonderingen zijn onze boekhouder, voor zover relevant voor de administratie, en de Belastingdienst, voor zover wettelijk verplicht bij belastingaangiftes.

Bij projecten met meerdere partners kan het noodzakelijk zijn gegevens met alle partners te delen. Wij doen dat in overleg met de partners.

HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Dat betekent dat we passende organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om deze te beschermen tegen misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. In geval van een datalek, zullen we u hierover binnen 48 uur informeren.

WILT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

Hebt u er bezwaar tegen dat we uw gegevens verwerken, laat het ons weten. We verwijderen uw data dan uit onze bestanden. Ook passen we uw gegevens op uw verzoek aan. Dit zal uiterlijk binnen vier weken gebeuren. Natuurlijk hebt u op ieder moment het recht om inzicht te krijgen in de data die we van u registreren. In al deze gevallen of bij vragen over onze gegevensverwerking, kunt u ons bereiken via bovenstaande contactinformatie.

HEBT U EEN KLACHT?

Mocht u een klacht hebben over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dan kunt u zich wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 1 april 2022.