De 3 pijlers van Smart Rivers

Samenwerking. Dat moet je eerst goed regelen

Het inrichten van een samenwerking voor integrale rivierprojecten moet je systematisch en gedisciplineerd aanpakken.
De Samenwerkingstypologie biedt daarvoor een concreet houvast.

We moeten er samen uitkomen. Toch?

Bij integrale rivierprojecten is de situatie is altijd complex. Beleid is sectoraal georganiseerd. Je hebt te maken met doelen in het gebied, met nationale en internationale opgaves – en met de eisen van het riviersysteem. Een krachtenveld met tientallen partijen is eerder regel dan uitzondering. Samen­werken tussen de betrokken partijen is dan tegelijkertijd de oplossing én het probleem. Al te vaak loopt samenwerking vast in een voortdurende staat van onderhandeling, in misverstanden en teleurstelling. Verwachten we teveel van samenwerking? Of hebben we het niet goed geregeld?

Als het om samenwerking gaat gebruiken we vaak grote en vage woorden, die veel beloven maar voor iedereen wat anders betekenen. Dat is een probleem: want hoe kan je dan een project besturen, dat alleen kan slagen door samenwerking? En hoe maak je dan heldere afspraken over kwaliteit en kwaliteitsborging, waar iedereen op kan vertrouwen?

samenwerking

De Samenwerkingstypologie onderscheidt drie typen Partnership. Hybride vormen hebben grote nadelen, maar zijn soms het hoogst haalbare.

Eén begrippenkader voor samenwerking

De Samenwerkingstypologie biedt duidelijkheid over samenwerkingsverbanden. De typologie beschrijft én onderscheidt de verschillende typen samenwerkingen naar vorm, inrichting en functie. Wie met dit begrippenkader werkt, weet dat een netwerk geen partnership is, en een Alliantie iets heel anders dan een Coalitie. Je weet dat je deze soms allemaal nodig hebt om je doelen te bereiken. En je begrijpt ook dat elk type samenwerking iets anders van jou en de organisaties vraagt.

Beslissen over samenwerken

De Samenwerkingstypologie lost de complexiteit niet op. Het is wél een instrumentarium om dat daar zelf, met de anderen, constructief mee op te gaan. Binnen de aanpak is Smart Rivers is dit de derde pijler voor een succesvol integraal project. Met dit gedeelde kader kan je de volgende punten goed bespreken:

  • Het type samenwerking dat bij deze integrale opgave past.
  • De consequenties van een keuze voor een bepaald type samenwerking.
  • De inrichting en verbetering van de bestaande samenwerkingen.
  • De combinatie en transformatie van verschillende samenwerkingsvormen tijdens het project
 
 

De Schakelbak isgebaseerd op de Samenwerkingstypologie. Je gebruikt dit instrument om een bestaande of voorgenomen samenwerking te beoordelen.

Hoe gaat het met jouw samenwerking?

Je kan bij Smart Rivers terecht als je wil verkennen wat de aanpak met de Samenwerkingstypologie voor je kan betekenen. Smart Rivers biedt geen projectadvies of training, maar kan wel een review of introductie verzorgen.

In april 2022 verschijnt het boek De Samenwerkingscode, waarin de typologie en het instrumentarium wordt beschreven. Er zijn – buiten Smart Rivers – ook trainingen beschikbaar waarmee je als organisatie of als partners direct aan de slag kan.  

 
 

De Samenwerkingstypologie en De Samenwerkingscode: © 2022 Martijn Daalder