Smart Rivers legt een solide bodem onder beleidskeuzes, onderhandelingen en planvorming

De aanpak van Smart Rivers is direct toepasbaar bij beleids- en planvorming. We helpen bij het verkennen van de mogelijkheden en soms lastige keuzes. En je kunt bij ons terecht voor onafhankelijke blik van buiten.

Smart Rivers voert zelf geen projecten uit. Maar: we zijn wel beschikbaar om je te helpen bij het inrichten van projecten en processen en het beoordelen van plannen. Uitgangspunt daarbij is altijd: ontwerpen gaat van onder naar boven, en kwaliteit verdient serieuze aandacht. Daarin zijn we streng.

Gebruik de posters, handreikingen en reviewformulieren

Alle materialen van Smart Rivers, zoals bijvoorbeeld de posters met inrichtingsprincipes, zijn gratis te downloaden en te gebruiken. Kijk hier welke voor jouw project van belang zijn. Gebruik ze bijvoorbeeld om planvorming of onderhandelingen te kaderen met een gezamenlijk beeld van een riviertraject.

Organiseer een kennismaking met Smart Rivers

Experts van Smart Rivers komen graag voor een gesprek of kennismaking naar je toe. Dat kan meestal gratis (hoewel we een bijdrage op prijs stellen). Mocht je direct in gesprek willen over het DNA van jouw riviertraject, of de inrichting van een project dan zit daar wel wat extra werk aan vast. Daar zijn dan wel enige kosten aan verbonden.

Nodig Smart Rivers uit voor een review

Voor een review nodigen we een groep experts uit, die zich een dag lang met jou in een plan, ontwerp of project verdiepen. Een review is een behulpzame blik van buiten, gericht op de verbetering van een ontwerp of de borging van kwaliteit. Het is geen audit en er komt geen rapport of beoordeling: je krijgt aanbevelingen waar je zelf verder mee kan. Een Smart Rivers review kunnen we vaak kostenloos aanbieden, dankzij de steun van onze partners.

Beleids- en planvorming Aanleg nevengeul Batenburg

Leer meer over Smart Rivers

Op aanvraag verzorgen wij cursussen en begeleiding on-the-job voor (project-)organisaties. Deze worden verzorgd door Smart Rivers-experts. Hier zijn kosten aan verbonden. Er zijn ook Smart Rivers Masterclasses met een open inschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

Neem contact met ons op

Je kunt altijd contact met ons opnemen over een mogelijke bijdrage van Smart Rivers. En als wij niet kunnen helpen kunnen we je allicht verwijzen naar anderen, die dat wel kunnen!