Downloads

Posters en reviewdocumenten

Hieronder zijn per riviertraject de posters met inrichtingsconcepten en beschikbare reviewdocumenten te downloaden.

De posters maken inzichtelijk wat het DNA van het betreffende riviertraject zijn en welke inrichtingsprincipes bij grote projecten van toepassing zijn. Gebruik ze naar eigen inzicht bij beleidsvorming, inspraak, planontwikkeling of het beoordelen van ontwerpen. Hoe gedetailleerd ook, de posters geven een algemeen beeld. Heb je ondersteuning nodig bij het toepassen van de posters of de principes op een specifieke locatie? Wend je direct tot één van de leden van het Expertteam. Of neem  contact met ons op.

De reviewdocumenten zijn opgesteld door het expertteam van Smart Rivers in opdracht van het ministerie van LNV. Ze zijn bedoeld als handreiking voor een beoordeling van projecten – maar kunnen dus ook gebruikt worden bij de een uitvraag, briefing of tender. Door vooraf duidelijk te maken volgens welke normen kwaliteit beoordeeld zal worden borg je direct de ambities van je project. De toepassing van de reviewdocumenten vraagt op z’n minst om de inzet van professionals. Wend je direct tot één van de leden van het Expertteam. Of neem ook daarvoor contact met ons op.

SR Poster Afgedamde Maas

Afgedamde Maas

Nieuwe Maas (nieuw!)

Rapporten, studies en andere publicaties

Kwaliteitsestafette 

Smart Rivers approach
(Wires Water)