Een onafhankelijke stem: reviews en het Expert Team

Iedereen kan plannen, initiatieven, ontwerpen, publicaties of beleidsideeën aan Smart Rivers voorleggen. Leden van het Expert Team geven een collegiaal advies, kwaliteitsimpuls of ‘second opinion’ volgens de principes van Smart Rivers.

Het Expert Team van Smart Rivers bestaat uit mensen met een brede ervaring in het riviergebied. Ze zijn als ontwerper vaak betrokken geweest bij de baanbrekende projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier en langs de Maas. Samen hebben ze de afgelopen dertig jaar het fundament gelegd voor wat nu het hart van de Smart Rivers-aanpak: ruimtelijke kwaliteit volgens het DNA van de Rivier. Maar in het Expert Team  vinden we ook specialisten op het gebied van kwaliteitsborging, projectinrichting en governance.

Onafhankelijk en multidisciplinair

Smart Rivers streeft altijd naar een multidisciplinaire aanpak. Of het nu om publicaties, aanvullend onderzoek of een review gaat: we nodigen altijd experts uit met complementaire vaardigheden en visie om samen tot het beste resultaat te komen. Daarbij is de Smart Rivers aanpak leidend, maar we delen uiteenlopende ideeën en conclusies ook met de opdrachtgevers.

Expert Team

Review van plannen, ideeën en ontwerpen

We realiseren op verzoek regelmatig reviews van plannen, eerste verkenningen en projecten. Dit is nadrukkelijk geen audit of beoordeling. We stellen een review team samen en gaan met de initiatiefnemers, makers of projectleiders in direct gesprek. De inzichten en uitkomsten dragen we zo puur mogelijk over. We nemen geen stelling in het project maar geven onze reflectie als kwaliteitsimpuls voor jouw project. Belangstelling? Neem dan contact met ons op!

Ondersteuning en onderzoek

Soms loop je in een gebied of project tegen barrières, vragen of dilemma’s aan, waar je zonder aanvullend onderzoek of praktische ondersteuning op vast loopt. Bijvoorbeeld omdat je urgent positie moet kiezen bij voorgenomenplannen. Of omdat partijen geen gezamenlijk beeld hebben bij het fysieke systeem in het gebied. Of omdat het niet lukt de integrale kwaliteit overeind te houden onder druk van sectorale partijen. Als de vraag past bij de doelstellingen van Smart Rivers kunnen we helpen met kennis, projectinterventies of nader onderzoek. Niet als belanghebbende, maar om als onafhankelijke partij weer ruimte te creëren voor integrale ruimtelijke kwaliteit. Volgens het DNA van de Rivier. Als je denkt dat jouw vraag bij Smart Rivers past, neem dan contact met ons op.

Het Expert Team

Alphons van Winden – Rivierecoloog, ontwerper, geograaf, partner bij Bureau Stroming.

Bas Pedroli – Onderzoeker, projectleider, landschapsecoloog, associate professor aan de WUR.

Michel Heesen – Landschapsarchitect, veelgevraagd lid van Q-teams.

Jeroen Rijke – Lector Sustainable River Management aan de HAN, onderzoeker, rapporteur en wereldverbeteraar.

Hans-Peter Westerbeek– Campagnemanager, opleider, specialist in project en programmamanagement, teamleider land en water bij P2.

Gijs Kurstjens – Ecoloog, planontwikkelaar, specialist in (herstel) van overstromingsvlaktes, initiatiefnemer Rijn in beeld en Maas in beeld.

Wouter Helmer – Pionier, ecoloog, natuurontwikkelaar, oud directeur van Stichting ARK, grondlegger en directeur van Rewilding Europe.

Jos Rademakers – Aanjager van een wilder Nederland, bioloog, rivierecoloog, ontwerper, directeur Stichting ARK.

Bart Peters – Landschapsecoloog, ontwerper, mede-initiatiefnemer van Rijn in beeld en Maas in beeld, onderzoeker. Bureau Drift.

Bert Overkamp– Rivierecoloog, ontwerper, auteur van de Ecotopengids.

Wendy Liefveld – Aquatisch bioloog, oud-RWS-er, adviseur en teamleider bij Waardenburg.

Barend de Jong – Projectleider, water en ecologie specialist, adviseur bij OAK.

Robbert de Koning – Landschapsarchitect. Docent en promotiebegeleider. Gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken en watermanagement.

Gerjan Verhoeff – Hydroloog, manager Ruimte voor de Rivier en KRW-projecten, projectleider bij Arcadis.

Keesjan van den Herik – Auteur van de Kwaliteitsestafette, specialist in omgevingsmanagement en kwaliteitsborging.

Jeroen van Egmond – Projectleider bij Staatsbosbeheer, natuurontwikkelaar, specialist in contract- en projectmanagement.

Martijn Daalder – Strategie facilitatie, directie adviseur, specialist in governance van samenwerkingsverbanden, auteur van De Samenwerkingscode.