De 3 pijlers van Smart Rivers

De Kwaliteitsestafette. De 7 eigenschappen van geslaagde projecten

Rivierprojecten duren lang. Heel erg lang zelfs. Met De Kwaliteitsestafette zorg je ervoor dat de ambities ook na al die jaren werkelijkheid worden.

Kwaliteit is kwetsbaar

Rivierprojecten kennen vele fasen met steeds verschillende partijen met hun eigen belangen en processen. Je hebt een doelgerichte aanpak nodig om integrale kwaliteits­ambities overeind te houden. Deze aanpak noemen we de Kwaliteitsestafette. De Kwaliteitsestafette definieert de zeven eigenschappen van een project waarmee je ervoor zorgt  dat de ambities uit de verkenning en ontwerpfases ook werkelijkheid worden. Waar kwaliteitsborging ontbreekt, blijken vooral doelen op het gebied van beleving, leefbaarheid en natuur kwetsbaar voor de waan van de dag.

Kwaliteitsestafette

De vijfde eigenschap: de ontwerpdiscipline in het hart van het proces.

Hou het stokje vast!

In de meeste projecten heeft ieder een ‘eigen’ verantwoordelijkheid, zoals planning, geld of techniek. Maar kwaliteit is soms vaag gedefinieerd, en kwaliteit is een beetje ‘van iedereen’ –  en dus van niemand. De eerste regel van de Kwaliteitsestafette is daarom: het integrale kwaliteitskader is eenduidig en toetsbaar. Dat is ‘het stokje’. En de tweede regel is: er is altijd iemand die het stokje – de verantwoordelijkheid voor integrale kwaliteit – aanpakt, vasthoudt en doorgeeft. Zo krijgt kwaliteit de borging die voor andere belangen vanzelfsprekend is. Als iemand het stokje laat vallen, kan de kwaliteit van het project permanent verloren gaan.

Elke fase heeft een specifieke focus

In het project draagt iedereen bij aan de integrale kwaliteit van het eindresultaat. Maar de focus bij kwaliteitsborging verschuift wel met de fase. Zo gaat het bij aanvang om een ruimtelijk kwaliteitskader dat voldoende ‘hard’ is, en toch ruimte laat voor nieuwe inzichten. Later kan het juist gaan om het vastleggen van die eisen in de aanbesteding van het werk, of in het beheerkader na afloop van het project. De zeven eigenschappen van De Kwaliteitsestafette geven gedurende de hele looptijd van het project houvast.

 

Review de kwaliteitsborging in je eigen project

In het project draagt iedereen bij aan de integrale kwaliteit van het eindresultaat. Maar de focus bij kwaliteitsborging verschuift wel met de fase. Zo gaat het bij aanvang om een ruimtelijk kwaliteitskader dat voldoende ‘hard’ is, en toch ruimte laat voor nieuwe inzichten. Later kan het juist gaan om het vastleggen van die eisen in de aanbesteding van het werk, of in het beheerkader na afloop van het project. De zeven eigenschappen van De Kwaliteitsestafette geven gedurende de hele looptijd van het project houvast.

Als je ondersteuning wil bij het toetsen van de kwaliteitsborging in jouw proces, neem dan contact met ons op.

De Kwaliteitsestafette is opgesteld door Keesjan van den Herik (© 2022). Smart Rivers gebruikt het Q-merk met toestemming.