Posters en reviewdocumenten

Hieronder zijn per riviertraject de posters met inrichtingsconcepten en beschikbare reviewdocumenten te downloaden

De posters maken inzichtelijk wat het DNA van het betreffende riviertraject zijn en welke inrichtingsprincipes bij grote projecten van toepassing zijn. Gebruik ze naar eigen inzicht bij beleidsvorming, inspraak, planontwikkeling of het beoordelen van ontwerpen. Hoe gedetailleerd ook, de posters geven een algemeen beeld. Heb je ondersteuning nodig bij het toepassen van de posters of de principes op een specifieke locatie? Wend je direct tot één van de leden van het Expertteam. Of neem  contact met ons op.

De reviewdocumenten zijn opgesteld door het expertteam van Smart Rivers in opdracht van het ministerie van LNV. Ze zijn bedoeld als handreiking voor een beoordeling van projecten – maar kunnen dus ook gebruikt worden bij de een uitvraag, briefing of tender. Door vooraf duidelijk te maken volgens welke normen kwaliteit beoordeeld zal worden borg je direct de ambities van je project. De toepassing van de reviewdocumenten vraagt op z’n minst om de inzet van professionals. Wend je direct tot één van de leden van het Expertteam. Of neem ook daarvoor  contact met ons op.

Poster Bergsche Maas: download

Reviewdocument Bergsche Maas: download

Poster De Merwedes: download

Reviewdocument De Merwedes: download

Poster Afgedamde Maas: download

Reviewdocument Afgedamde Maas: download

Poster Grensmaas: download

Reviewdocument Grensmaas: download

Poster Maasplassengebied: download

Reviewdocument Maasplassengebied: download

Poster Zandmaas: download

Visiedocument Terrassenmaas (opgesteld in overeenstemming met het kwaliteitskader
van Smart Rivers): download

Reviewdocument Terrassenmaas: download

Poster Bedijkte Maas: download

Reviewdocument Bedijkte Maas: download

Poster Getijdenmaas: download

Reviewdocument Getijdenmaas: download

Poster Gelderse Poort: download

Reviewdocument Gelderse Poort: download

Poster Waal: download

Reviewdocument Waal: download

Poster Nederrijn: download

Poster Lek: download

Reviewdocument Gestuwde Nederrijn en Lek: download

Reviewdocument Getijdenlek: download

Poster Zuidelijke IJssel: download

Reviewdocument Zuidelijke IJssel: download

Poster Noordelijke IJssel: download

Reviewdocument Noordelijke IJssel: download

Poster hele rivierengebied: download