Kwaliteitsreview Rivierprojecten

Het vormgeven en bewaken van de ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit van (grote) rivierprojecten is een vak apart. We weten steeds beter hoe dat moet, maar ook dat het nooit vanzelf komt. Smart Rivers helpt al vele jaren bij het tot stand komen van kwalitatief hoogwaardige hoogwater-, natuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten langs onze grote rivieren. Dit gebeurd soms door het aandragen van kennis, soms door gezamenlijke reviews op projecten en soms ook door zelf producten op te stellen die andere in staat stellen kwaliteit beter vorm te geven.

Om dit beter mogelijk te maken heeft het kennisplatform ‘Smart Rivers’ gewerkt aan het opstellen van een zgn. “kwaliteitsreview”. Deze bestaat uit een serie formulieren, die helpen bij het vormgeven en toetsen van rivierprojecten. Voor elk riviertraject in Nederland kunt u hieronder een formulier downloaden waarin leidende principes en vragen zijn uitgewerkt, die sturend zijn voor de kwaliteit van het ontwerp, en helpen bij de vraag ‘ben ik op de goede weg?’.

De kwaliteitsreviewformulieren helpen het expertteam van Smart Rivers bij reviews van projecten. Dit expertteam voert immers regelmatig reviews en adviesrondes uit voor allerlei partijen (zoals Rijkswaterstaat, adviesbureaus, aannemerij en delfstofwinners, projectbureaus). Deze reviews kunnen doorgaans kosteloos worden aangeboden, omdat inzet van het expertteam gefinancierd wordt vanuit het ministerie van LNV. Met deze kwaliteitsreview heeft het expertteam een beter objectiveerbare methode voor kwaliteitsbeoordeling van rivierprojecten.

Het ministerie van LNV stelt via de website van Smart Rivers de ‘kwaliteitsreview’ echter ook vrij beschikbaar voor iedereen die ze vanuit zijn/haar specifieke rol in uiterwaardprojecten wil gebruiken. Geïnteresseerden kunnen ze hieronder per riviertraject (of allemaal tegelijk) downloaden :

De hele kwaliteitsreview (alle formulieren van alle riviertrajecten)

Gelderse Poort

Waal

Gestuwde Nederrijn/Lek

Getijdenlek

Zuidelijke IJssel

Noordelijke IJssel

Grensmaas

Maasplassengebied

Terrassenmaas

Bedijkte Maas

Getijdenmaas

Smart Rivers is een kennisplatform, dat werkt met een team van experts, die veel ervaring hebben met het realiseren van rivierprojecten; het gaat daarbij niet alleen om de vraag hoe we zo’n project kunnen vormgeven, maar ook hoe we ‘kwaliteit’ in soms complexe projectomgevingen organiseren en borgen (de proceskant van kwaliteit). Het expertteam werkt in opdracht aan de kwaliteit van rivierprojecten.

Succes!

 

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met:

Bart Peters (06 45018861; bartpeters@drift.nl) en

Kees Jan van den Herik (06 55525043; info@keesjanvandenherik.nl)

 

Auteurs van de reviewformulieren:

Bart Peters, Bert Overkamp, Alphons van Winden, Jos Rademakers, Gijs Kurstjens, Keesjan van den Herik