Projecten van Smart Rivers

Smart Rivers voert zelf geen rivierprojecten uit. Dat is het domein van overheden, omwonenden en ondernemers, terreineigenaren en beheerders, ontwerpers, ingenieurs en aannemers. Smart Rivers biedt al deze betrokkenen wel een concrete aanpak om kwalitatief goede projecten te ontwerpen en te realiseren.

Op verzoek kunnen we wel deelnemen aan projecten, of voeren we op verzoek projecten uit die te maken hebben met onderzoek, kennisontwikkeling of onderhouden van een vitaal netwerk van experts. Op deze pagina’s lees je meer over projecten die Smart Rivers op verzoekt van onze heeft uitgevoerd, of een grote bijdrage aan heeft geleverd.

Bij de volgende projecten zijn de principes die ook het hart vormen van  Smart Rivers herkenbaar zijn gerealiseerd. Kwaliteit in de praktijk. NB. Dit zijn geen projecten van Smart Rivers!

Inhoud en links volgen