Organiseren van kwaliteit

Titel

Naast de vraag ‘wat’ te doen (inrichtingsconcepten) en de vraag hoeveel ruimte dit oplevert voor hoogwater, kent Smart Rivers een derde pijler, misschien wel de belangrijkste: ‘hoe organiseren en borgen we ruimtelijke kwaliteit?

Schema fasen en Q copy© Van den Herik en Verkaart

 

Want ondanks dat we inhoudelijk inmiddels goed weten hoe het met, weten we ook dat nooit vanzelf komt. Hoe zorg je dat de inrichtingsfilosofie van een plan overeind blijft van begin tot eind? Hoe borg je ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit in protocollaire vergunningstrajecten en hoe wapen je een plan tegen de eigenzinnige bestuurlijke omgeving van een project? En hoe moet de planfilosofie verwerkt worden in lastig definieerbare marktvragen? Wat is daar voor nodig en hoe organiseer je dat?

Begin 2015 heeft Smart Rivers een eerste leidraad voor kwaliteitsborging gepresenteerd, ‘De Kwaliteitsestafette’. Dit rapport beschrijft op basis van 20 jaar ervaring in rivierprojecten en consultatie van talloze experts (ontwerpers en proceskenners) wat er georganiseerd moet worden om kwaliteit te borgen. Het behandelt alle fasen van zo’n project en beschrijft welke checks er per fase en per thema cruciaal zijn. Het rapport vormt daarmee een leidraad voor het opzetten van nieuwe hoogwater en natuurprojecten.

Download het rapport de Kwaliteitsestafette: hier

Op dit moment wordt vanuit Smart Rivers ook gewerkt aan een interactieve ‘kwaliteitschecker’ voor op het web. Deze checker moet een laagdrempelig instrument worden voor projectmanagers, projectdirecteuren en projectmedewerkers om hun project nog beter op ‘kwaliteit’ te organiseren.

Stadswaard juli 2014 (15) lr