Masterclass Smart Rivers

Tijdens de sessies van de Masterclass verdiep je je in de aanpak van Smart Rivers. Je verkent met experts de verschillende Nederlandse riviertakken en je kan inzoomen op specifieke trajecten. Deelnemers aan de Masterclass stellen een eigen programma samen bestaand uit kennisgerichte riviertakdagen en praktijkgerichte expertsessies tijdens diverse trajectdagen. In teamverband zullen de inrichtingsprincipes van Smart Rivers uitgewerkt worden tot schetsontwerpen. Het project levert bovendien nieuwe posters en materialen op, die voor iedereen beschikbaar komen. 

 • In 2020 keuze uit 2 riviertakdagen (14 april en 23 september). Tijdens deze dagen neem je met toonaangevende experts de eigenschappen van het riviersysteem door.
 • 7 trajectdagen (14 en 28 mei, 8, 10, 15, 17, 22 september). Tijdens deze dagen evalueer je uitgevoerde projecten en maak je zelf schetsontwerpen volgens het DNA van de Rivier.
 • Voor iedereen die het rivierengebied een warm hart toedraagt, van beleidsmedewerker tot uitvoerder.
 • Leer de Smart-Riversprincipes toe te passen in het ontwerp van systeemeigen inrichtingsplannen en leert die te combineren met de doelen van het Deltaprogramma, KRW of Natura 2000.
 • Een unieke kans voor kennisuitwisseling in de gehele keten, van beleidsvorming tot uitvoering en beheer.
 • Bestemd voor professionals van overheden en private partijen.

Agenda Masterclass Smart Rivers

 • 14 april: Riviertakdag over IJssel/Nederrijn/Lek
 • 3 september: Riviertakdag over Maas/Gelderse Poort/Merwede/Waal.
 • Trajectdagen:
  • 14 mei – Beneden-IJssel
  • 28 mei: Getijdenlek
  • 8 september: Beneden-Waal
  • 10 september: Merwede
  • 15 september: Terrassenmaas
  • 17 september: Bedijkte Maas
  • 22 september: Getijdenmaas
 • Slotmanifestatie (Keent): 1 oktober 2020

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Gerjan Verhoeff: gerjan.verhoeff@arcadis.com. Of kijk op: https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/evenementen/2019/maart/masterclass-smart-rivers/

 

 


De Masterclass Smart Rivers is ontwikkeld en verzorgd door Arcadis in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer in het kader van het LIFE IP programma.