Kwaliteitsreviews

Smart Rivers ondersteunt bij het uitvoeren en vormgeven van reviews op de kwaliteit van rivierprojecten. Denk hierbij aan hoogwaterprojecten, delfstofwinprojecten of plannen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij kan het gaan om reviews op een ontwerp, om vrijblijvend advies of een second opinion door experts of om het advies / review op de organisatie van ‘kwaliteit’ in een project. Dergelijke reviews hebben vaak de vorm van meedenksessies, maar soms hebben initiatiefnemers ook behoefte aan een onafhankelijk ‘Q-team’.

Advies en reviews op ontwerpen gebeuren door inzet van een groep experts die veel ervaring hebben met projecten in het rivierengebied en kennis van succesfactoren voor dit soort projecten (voorheen het expertteam van LNV). Ze kennen het rivierenland in detail en zijn bekend met de meeste gebieden en zeer veel projecten.U kunt naar eigen inzicht kiezen wie u uit deze groep van experts zou willen inzetten. Inzet is in veel gevallen kosteloos dankzij steun van het ministerie van LNV.

Methodisch werken

Reviews en projectadviezen wordt gehouden aan de hand van een vaste methode met traject specifieke reviewformulieren, waardoor kwaliteit objectiveerbaar wordt. Deze formulieren bevatten specifieke richtlijnen voor de verschillende riviertrajecten, die in de praktijk richtinggevende kaders voor een gesprek over kwaliteit dienen. De reviewdocumenten kunt u ook op eigen verantwoording zelf gebruiken. U vindt alle beschikbare reviewdocumenten op deze pagina.

Expertteam

Het deskundigenteam van Smart Rivers (voorheen rivierprojectenteam LNV) bestaat uit een vast team, maar kan in veel gevallen ook aangevuld wordt met experts op specifieke thema’s zoals grondwater, rivierkunde of landschapsvraagstukken. Wilt u meer informatie of ondersteuning van het expertteam of de Stichting Smart Rivers, neem dan contact op.