Kwaliteitsborging van rivierprojecten

De Kwaliteitsestafette: de 7 Eigenschappen van succesvolle Projecten

Naast de vraag ‘wat’ te doen (inrichtingsconcepten)  kent Smart Rivers een tweede pijler, minstens zo belangrijk als de eerste: kwaliteitsborging. Want hoe borg je de kwaliteit van een groot rivierproject? Als in 2015 introduceerde Smart Rivers de Kwaliteitsestafette. In de Kwaliteitsestafette komt 20 jaar ervaring expertise van brede groep professionals samen in een concrete aanpak. Nu presenteert Smart Rivers een praktisch instrument om direct toe te passen in bestaande en nieuwe projecten: de 7 Eigenschappen van Succesvolle Projecten. Aan de hand van de 7 Eigenschappen kan je in kaart brengen en beoordelen hoe kwaliteitsborging is georganiseerd en of dat afdoende is voor het succes van jouw project. De 7 Eigenschappen zijn terug te vinden op de Kwaliteitsestafette Poster en zijn verder uitgewerkt in een Reviewdocument.

Deze maand presenteert Smart Rivers een nieuwe poster en reviewdocument over de Kwaliteitsestafette. Met deze instrumenten kan je direct aan de slag met de kwaliteitsborging van bestaande en nieuwe projecten. Keesjan van den Herik stelde de poster samen in samenspraak met een expertteam. “Hoe je ruimtelijke kwaliteit daadwerkelijk realiseert is een vak apart. Er zijn altijd conflicterende belangen. Projecten duren lang. Teamleden wisselen. Politiek is wispelturig. Wij hebben 20 jaar onderzoek en ervaring naar kwaliteitsborging samengevat in  de 7 eigenschappen van kwalitatief succesvolle projecten. Een handzaam en helder houvast voor iedereen die aan rivieren werkt en kwaliteit wil leveren. De bijbehorende reviewvragen fileren de sterke en zwakke kanten van elk project in elke fase. Het resultaat: een haarscherpe diagnose van de wijze waarop kwaliteitsborging is georganiseerd.”

Er is nu ook een Reviewdocument Kwaliteitsestafette voor de Kwaliteitstestafette. Met deze leidraad kan een project systematisch beoordeeld worden op het gebied van kwaliteitsborging. Het is overigens mogelijk om deze Review uit te laten voeren door een onafhankelijk expertteam van Smart Rivers. Dankzij bijdragen van onder meer het Ministerie van LNV en LIFE IP kan deze Review vaak kostenloos aangeboden worden. Neem daarvoor contact op met bestuur@smartrivers.nl.

Het oorspronkelijke rapport met de grondslagen van de Kwaliteitsestafette is ook nog beschikbaar. Download het rapport de Kwaliteitsestafette: hier