Wat Smart Rivers doet

Smart Rivers biedt concreet houvast bij het vormgeven en bewaken van de land­schap­pelijke en ecologische kwaliteit van grote rivierprojecten. Dat maakt vage discussies inhoudelijk, leidt tot betere plannen en tot snellere, breed gedragen besluiten. Het kwaliteitskader van Smart is breed gedragen, gebaseerd op tientallen jaren ervaring n het rivierengebied en wordt door onafhankelijke experts opgesteld. Over de geschiedenis en het huidige bestuur van de Smart Rivers lees je hier meer.

Smart Rivers publiceert met materialen, die iedereen vrij kan gebruiken. En door je zo nodig in contact te brengen met experts die je verder op weg kunnen helpen of projecten kunnen uitvoeren. Ook kan Smart Rivers je helpen de eigen mensen op te leiden. Smart Rivers kan wel participeren in onderzoek, kennisuitwisseling en training, maar voert zelf geen rivierprojecten uit. Op verzoek ondersteunen wij wel projecten van anderen. Zo helpen we bij de selectie van goede adviseurs en leveranciers, bijvoorbeeld voor aanbestedingen, reviews of het opzetten van een kwaliteitsteam.

De aanpak van Smart Rivers heeft 3 pijlers:

  1. Wat betekent kwaliteit? Concrete inrichtingsprincipes per riviertraject. Je leest hier meer.
  2. Hoe borg je kwaliteit? Je leest hier meer over de kwaliteitsborging en de Q-estafette.
  3. Wie heb je nodig voor kwaliteit? Je leest hier meer over het expertteam.

Ben je betrokken bij een riviertraject als beleidsmaker of projectmanager: lees hier verder.

Ben je betrokken als expert, ontwerper of adviseur: lees hier verder.

Heb je specifieke vragen? Of heb je ondersteuning nodig bij een project of plan. Neem dan contact met ons op.