Ik ben als ontwerper of professional betrokken bij een mogelijk rivierproject

Het kwaliteitskader Smart Rivers biedt direct houvast bij het vormgeven van de land­schap­pelijke en ecologische kwaliteit van grote rivierprojecten. Gebruik daarvoor de materialen, die Smart Rivers heeft ontwikkeld.

Op de posters vind je inrichtingsprincipes per riviertraject. De trajectspecifieke reviewdocumenten helpen je ontwerpen beoordelen.

Kies op deze pagina de posters en reviewdocumenten, die bij jouw riviertraject passen.

Toepassing van de Smart Rivers normen vereenvoudigt moeizame discussie, en leidt tot betere besluitvorming en uitkomsten. Toepassing van de kwaliteitsborging volgens Smart Rivers zorgt er bovendien voor dat de uitkomsten ook de beloofde kwaliteit hebben.

Meer informatie over de kwaliteitsborging vind je hier.

Smart Rivers voert zelf geen projecten uit. We kunnen wel ondersteunen de selectie van goede adviseurs en leveranciers, bijvoorbeeld voor voorlichting, discussies met de omgeving, planont­wikke­ling, aanbestedingen en contractering. Ben je op zoek naar specifieke expertise? Heb je ondersteuning op maat nodig?  Neem dan contact met ons op via het contactformulier