Ik ben als projectmanager of beleidsmaker betrokken bij een rivierproject

Het kwaliteitskader Smart Rivers biedt direct houvast bij het vormgeven en bewaken van de land­schap­pelijke en ecologische kwaliteit van grote rivierprojecten. De kwaliteitsnormen van Smart Rivers worden breed gedragen en kunnen toege­past worden bij projecten in het kader van het Hoogwater­beschermingsprogramma en het Deltaprogramma.

Toepassing van de Smart Rivers normen vereenvoudigt moeizame discussie, en leidt tot betere besluitvorming en uitkomsten. Toepassing van de kwaliteitsborging volgens Smart Rivers zorgt er bovendien voor dat de uitkomsten ook de beloofde kwaliteit hebben.

Als beleidsmaker kan je uiteraard de materialen gebruiken, die Smart Rivers heeft ontwikkeld. Op de posters vind je inrichtingsprincipes per riviertraject. De trajectspecifieke reviewdocumenten helpen  je ontwerpen beoordelen.

Kies op deze pagina de posters en reviewdocumenten, die bij jouw riviertraject passen.

Meer informatie over de kwaliteitsborging vind je hier.

Smart Rivers ondersteunt bij de selectie van goede adviseurs en leveranciers, bijvoorbeeld voor voorlichting, kwaliteitsreviews, het opzetten van een Q-team, hulp bij discussies met de omgeving, planont­wikke­ling, aanbestedingen en contractering. Heb je ondersteuning op maat nodig? Bijvoorbeeld bij de voorlichting aan partners of bestuurders? Neem dan contact met ons op via het contactformulier