Expertteam Smart Rivers

Kennisplatform Smart Rivers biedt, met ondersteuning van het Ministerie van LNV, inzet van rivierexperts aan voor projecten en programma’s rond rivierverruiming, hoogwaterveiligheid, delfstofwinning en ecologisch herstel langs onze grote rivieren. Dit expertteam adviseert en helpt bij concrete ontwerpen, houdt desgewenst reviews op plannen en geeft advies over de organisatie van ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit in projecten (hoe hou ik ‘kwaliteit’ staande in een complexe projectomgeving). Het is in feite een flexibel inzetbaar ‘Kwaliteitsteam’ voor rivierprojecten, steeds denkend en werkend vanuit het DNA van de verschillende riviertrajecten.

Sinds 2008 is het team al betrokken geweest bij meer dan 25 rivierprojecten en vraagstukken, met name voor partijen als Rijkswaterstaat, waterschappen, aannemers en delfstofwinners, provincies, terreinbeheerders, LNV en grote ingenieursbureaus. De experts proberen steeds op een actieve manier mee te denken over oplossingen (niet ‘op de vingers kijken’, maar concreet meedenken). Ze dragen veel kennis over het rivierensysteem en over de succesfactoren van andere projecten (geen wielen opnieuw uitvinden). Het expertteam Smart Rivers bestaat uit deskundigen die al decennia lang werken aan inrichtingsprojecten in het rivierengebied. Om richting te geven aan de manier waarop projecten worden beoordeeld zijn in 2017 ook reviewformulieren opgesteld per riviertraject. Met deze kwaliteitsreview heeft het expertteam een beter objectiveerbare methode voor kwaliteitsbeoordeling van rivierprojecten (“DNA-proof” zijn van projecten).

Reviews en inzet van het expertteam kan doorgaans kosteloos worden aangeboden, omdat inzet wordt gefinancierd vanuit het ministerie van LNV.

 

Voor vragen over inzet van het expertteam, kunt u contact opnemen met:

Bart Peters (06 45018861; bartpeters@smartrivers.nl) en

Kees Jan van den Herik (06 55525043; keesjanvandenherik@smartrivers.nl)

Het team bestaat momenteel uit:

Bart Peters, Jos Rademakers, Gijs Kurstjens, Alphons van Winden, Gilbert Maas, Willem Overmars, Wouter Helmer, Bert Overkamp, Erik Mosselman, Keesjan van den Herik, Geert de Vries, Robbert de Koning, Alexander Klink en Wendy Liefveld, maar kan naar gelang de thema’s en vragen uitgebreid worden met specifieke deskundigheid bijv. op het gebied van grondwater, rivierkunde of aquatische ecologie