De (nieuwe!) Stichting Smart Rivers

2019: De ambities van de (nieuwe!) stichting Smart Rivers

 De afgelopen jaren heeft Smart Rivers zich bewezen als een onafhankelijk kennis- en kwaliteitsplatform voor het rivierengebied. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de initiatiefnemers en de experts. Om de ambities en nieuwe projecten in goede banen te leiden is daarom de Stichting Smart Rivers opgericht. Drie partners hebben nu al toegezegd de Stichting tenminste twee jaar te ondersteunen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuurfonds. Het ministerie van LNV heeft bovendien de coördinatie van het expertteam bij Smart Rivers ondergebracht.

Dankzij deze partners is Smart Rivers de komende 2 jaar in staat in te spelen op projecten en initiatieven rond de rivieren, waar kwaliteit een kwestie is. Zo behoudt Smart Rivers de loket­functie voor lokale overheden, ondernemers, project- en adviesbureaus en andere betrokken bij grote projecten. Daarnaast ligt de prioriteit van Smart Rivers bij verbreding en verjonging: we willen meer partners met belangen in het rivierengebied verbinden en een nieuwe generatie ontwerpers en experts helpen opleiden.

Meer lezen over de achtergronden van de Stichting Smart Rivers? klik Over Smart Rivers.

© 2019 Stichting Smart Rivers

Linken naar spelregels