Bestuur en partners

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Smart Rivers bestaat sinds juli 2018 uit:

  • Martijn Daalder (voorzitter)
  • Bart Peters
  • Keesjan van den Herik
Partners van de Stichting Smart Rivers
  • Wereld NatuurFonds
  • Staatsbosbeheer
  • Natuurmonumenten
  • Stichting Limburgs Landschap
Projectpartners van Smart Rivers
  • Ministerie van LNV
  • OBN / VBNE
  • LIFE IP / SBB