Achtergronden van het project

Als platform wil Smart Rivers de komende jaren ondersteuning bieden aan o.a. het deltaprogramma, provinciale overheden, natuurorganisaties en delfstoffenwinners. Het project probeert met het ontsluiten van zoveel mogelijk kennis uit ´20 jaar rivierprojecten´ een impuls te zijn voor de (ruimtelijke) kwaliteit van toekomstige hoogwaterprojecten. Smart rivers is een platform dat wordt ondersteund door het ministerie van EZ, Wereld Natuurfonds, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Klimaatbuffers, Ark natuurontwikkeling en OBN/Het Bosschap, maar staat de komende jaren ook open voor nieuwe partners.