De spelregels van Smart Rivers

Smart Rivers is een platform om kennis te delen en te verrijken. Je mag dan ook alle materialen van Smart Rivers, zoals posters en rapporten, gebruiken zonder voorafgaande toestemming. Een voorwaarde: als jij de materialen die jij zelf maakt met gebruik van het werk van Smart Rivers moet je die op dezelfde voorwaarden ter beschikking stellen. Ook mag je het werk van Smart Rivers niet commercieel doorverkopen. In technische termen: het is een Creative Commons licentie.

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Het logo van Smart Rivers valt niét onder de licentie. Dat betekent dat je het logo alleen met onze toestemming onder nieuw of bewerkt materiaal mag zetten. De reden: Smart Rivers is niet alleen een kennisplatform. Het staat ook voor inhoudelijke en procesmatige kwaliteitsnormen. Kortom: de kennis, producten en inzichten zijn vrij te gebruiken, maar het ‘merk’ Smart Rivers niet.

Wellicht heb je voorstellen, plannen, nieuwe publicaties en ideeën of projecten die juist heel goed onder het merk Smart Rivers en op deze website zouden passen. Daar zijn we heel blij mee. Neem dan snel contact met ons op en dan kijken we wat er mogelijk is.