Masterclass Smart Rivers gaat (na Covid) weer van start. De kick-off 2022 is op 31 mei. Schrijf je nu in!

Met veel plezier kondigen we de doorstart van een vernieuwde Smart Rivers Masterclass aan. Samen met Staatsbosbeheer en de Stichting Smart Rivers zetten we een driedelig programma neer dat zowel focust op de theorie als de soms weerbarstige praktijk. Gedurende dit driedelig programma leert u de kennis en inrichtingsprincipes conform het ‘DNA van de rivier’ en gaan we in op de barrières en kansen die je daarbij tegenkomt. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor de Kwaliteitsestafette!. Belangstelling voor een volgende editie: laat het ons weten met een mailtje naar: masterclass@smartrivers.nl of kijk hier om een indruk te krijgen.

De 7 Eigenschappen van succesvolle projecten

Download de Kwaliteitsestafette-poster!

Hoe borg je de kwaliteit van een groot rivierproject? Deze maand presenteert Smart Rivers een nieuwe poster en reviewdocument over de Kwaliteitsestafette. Met deze instrumenten kan je direct aan de slag met de kwaliteitsborging van bestaande en nieuwe projecten. Keesjan van den Herik stelde de poster samen in samenspraak met een expertteam. “Hoe je ruimtelijke kwaliteit daadwerkelijk realiseert is een vak apart. Er zijn altijd conflicterende belangen. Projecten duren lang. Teamleden wisselen. Politiek is wispelturig. Wij hebben 20 jaar onderzoek en ervaring naar kwaliteitsborging samengevat in  de 7 eigenschappen van kwalitatief succesvolle projecten. Een handzaam en helder houvast voor iedereen die aan rivieren werkt en kwaliteit wil leveren. De bijbehorende reviewvragen fileren de sterke en zwakke kanten van elk project in elke fase. Het resultaat: een haarscherpe diagnose van de wijze waarop kwaliteitsborging is georganiseerd.”

Wil je meer weten over de Kwaliteitsestafette en het nieuwe reviewdocument? Lees hier verder, of neem  contact op met bestuur@smartrivers.nl

Drie nieuwe trajectposters: de Merwedes, Bergsche Maas en Afgedamde Maas

Volgens Smart Rivers staan bij het ontwerp van rivierprojecten de specifieke kenmerken van het betreffende traject centraal. Posters met de inrichtingsprincipes per traject bieden ontwerpers, beleidsmakers houvast. Er zijn nu drie nieuwe posters voor de Merwedes, de Bergsche Maas en de Afgedamde Maas. Je vindt alle posters hier. Deze posters zijn voor Smart Rivers ontworpen door Arcadis in opdracht van Staatsbosbeheer in het kader van het LIFE-IP-programma. Meer informatie over LIFE IP vind je hier.

2019: De ambities van de (nieuwe!) stichting Smart Rivers

De afgelopen jaren heeft Smart Rivers zich bewezen als een onafhankelijk kennis- en kwaliteitsplatform voor het rivierengebied. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de initiatiefnemers en de experts. Om de ambities en nieuwe projecten in goede banen te leiden is daarom de Stichting Smart Rivers opgericht. Drie partners hebben nu al toegezegd de Stichting tenminste twee jaar te ondersteunen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuurfonds. Het ministerie van LNV heeft bovendien de coördinatie van het expertteam bij Smart Rivers ondergebracht.

Dankzij de partners is Smart Rivers de komende 2 jaar in staat in te spelen op projecten en initiatieven rond de rivieren, waar kwaliteit een kwestie is. Zo behoudt Smart Rivers de loket¬functie voor lokale overheden, ondernemers, project- en adviesbureaus en andere betrokken bij grote projecten. Daarnaast ligt de prioriteit van Smart Rivers bij verbreding en verjonging: we willen meer partners met belangen in het rivierengebied verbinden en een nieuwe generatie ontwerpers en experts helpen opleiden.

Lees hier meer over de Stichting Smart Rivers

Wat wil Smart Rivers?

Lees meer…

Smart Rivers International

Smart Rivers is een aanpak  dat in feite voor alle riviersystemen in de wereld uitgerold kan worden, zij het steeds op het specifieke DNA van het betreffende gebied. Om Smart Rivers internationaal inzetbaar te maken is een Engelstalige brochure opgesteld die het concept en de Nederlandse aanpak beschrijft.

lees meer…

De Kwaliteitsestafette: organisatie en borging kwaliteit in rivierprojecten

Naast de vraag ‘wat’ te doen, kent Smart Rivers een andere belangrijke pijler, misschien wel de belangrijkste: ‘hoe organiseren en borgen we ruimtelijke kwaliteit? Ideeën en concepten hierover zijn uitgewerkt in de zogenaamde “kwaliteitsestafette”.

lees meer…